لحظه فرود مریخ‌نورد؛ شادی کارکنان ناسا و نخستین تصویر «استقامت»

01 اسفند 1399