نیایش جمعی برای بهبود «آريتا فرنکلين» خواننده سرشناس و محبوب سبک سول

24 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آريتا فرانکلين، خواننده محبوب و اسطوره ای مردم آمريکا با بيماری سرطان پيشرفته دست به گريبان است. اعضای کليسای بَپتيست در شهر ديترويت در ايالت ميشيگان، جايی که سالها شاهد حضور آريتا فرنکلين بودند روز چهارشنبه مراسم نيايشی برای بهبود حال اين هنرمند بزرگ برگزار کردند.