توضیحات پنتاگون درباره عملیان نظامی در سوریه

25 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در وزارت دفاع آمریکا ژنرال کنث مکینزی درباره عملیات نظامی علیه تاسیسات مرتبط با تسلیحات شیمیایی سوریه گفت این عملیات، دقیق، همه جانبه و موثر بود.