"نمایشگاه گل فیلادلفیا"

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه گل فیلادلفیا قدیمی ترین و بزرگترین نمایشگاه پل سرپوشیده در جهان است و هر سال به مدت ۱۸۷ سال در آستانه بهار برپا میشود.گزارش ماندان تدین