نخستین جلسه ملی شورای فضایی ایالات متحده در موزه هوافضای ویرجینیا برگزار شد

13 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اولین جلسه ملی شورای فضایی ایالات متحده پنجشنبه در موزه هوافضا که بخشی از موزه های موسسه سمتیسونین است، در شنتیلی ویرجینیا برگزار شد.