نگرانی انجمن جهانی قلم از وضعیت محمد صدیق کبودوند

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انجمن جهانی قلم از وضعیت سلامت محمد صدیق کبودوند ابراز نگرانی شدید کرد. در بیانیه ای که این انجمن روی وب سایت خود قرار داده، با ابراز نگرانی از وضعیت این روزنامه‌نگار و نویسنده کرد ایرانی، خواستار رسیدگی پزشکی فوری و ضروری برای وی شده است.