پیشرفت در زمینه تشخیص حساسیت به بادام زمینی

15 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران در شورای تحقیقات پزشکی بریتانیا، این هفته اعلام کردند، شیوه آزمایشی جدید و معتبری برای بررسی حساسیت به بادام زمینی، تولید کرده اند. گزارش شیده رضایی