بازسازی تالار طاووس: نسخه جدیدی از شاهکار هنر آمریکایی

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جدیدترین نمایشگاه موزه سکلر و فریر اسمیت سونین، نمایشگاهی از یک شاهکار هنری که نه تابلوست و نه مجسمه. بلکه برای دیدنش باید به داخل آن گام بگذارید. گزارش ماندانا تدین