نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفتگو‌های صلح را با طرفین ادامه می‌دهد

16 تیر 1399