پديده بابک زنجانی

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سالهای اخیر تعداد و میزان سوء استفاده های مالی و فساد و رانت خواری ابعاد جدیدی یافته است، اما هیچ یک از متهمان این نوع پرونده ها مانند بابک زنجانی نبوده اند. درباره او چه فکر می کنید؟ آیا بابک زنجانی خدمتگزار دولت بوده است یا نه؟ آیا بابک زنجانی بدون اجازه و کمک مقامات به چنین ثروتی دست یافته؟