پايان سفر اوباما به اروپا و عربستان سعودی

11 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سفر یک هفته ای خود را به اروپا و عربستان سعودی به پایان رساند و به واشنگتن بازگشت. گزارش از پریچهر فرزام خبرنگار صدای آمریکا در کاخ سفید دارد. گزارش از پريچهر فرزام.