پايان نشست شورای کميته اروپا درباره اوکراين

17 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گردهمايی شورای کميته اروپا روز سه شنبه با درخواست سرگئی لاوروف، وزير امور خارجه روسيه، برای انجام دور ديگری از مذاکرات بين المللی برای رسيدگی به وضعيت اوکراين به پايان رسيد. روسيه می گويد با انجام مذاکرات بيشتر موافق است. گزارش از پروانه هدايت.