پایان کنفرانس امنیتی مونیخ؛ ایالات متحده معتقد است که اتحاد با اروپا بخوبی عمل می‌کند

28 بهمن 1398