احساس قدرت و ثروت

28 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیام اخوان – استاد حقوق دانشگاه آکسفورد: جوانان بزرگ شده در فقر و فساد با پیوستن به داعش به قدرت و ثروت دست یافتند و ایدئولوژی شان هم تفاوت چندانی با حاکمان عربستان سعودی یا جمهوری اسلامی ندارد.