پیلار، تحلیلگر پیشین سیا: روسیه رویه ای که در اوکراین داشت را در سوریه پیش گرفته

09 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پل پیلار تحلیلگر پیشین مسایل خاورمیانه در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، به صدای آمریکا می گوید نگرانی وجود دارد که روسیه مشابه آنچه در اوکراین کرد را در سوریه اجرا کند.