پاتریک کلاوسون: دولت روحانی عملا می‌گوید همین است که هست؛ باید با این شرایط زندگی کنید

26 آذر 1398