فاجعه تروریستی ماراتون بوستون در فیلم «روز میهن پرستان»

24 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم «روز میهن پرستان» بازسازی فاجعه ای است که دو برادر تروریست چچنی روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۳ در خط پایانی مسابقه سنتی و بین المللی «ماراتون» شهر بوستون به بار آوردند. گزارش بهنام ناطفی