تحلیلگر آمریکایی: تغییر برجام وقتی اتفاق می افتد که اروپا با آمریکا همراه شود

22 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پاتریک کلاسون، مدیر تحقیقات در انستیتوی سیاست گذاری خاور نزدیک معتقدست با توجه به شرایط جهانی که پر چالش بوده و کنگره آمریکا نیز به دغدغه های داخلی رسیدگی می کرده، پرزیدنت ترامپ فرصتی دیگر به کنگرهء اینکشور و ۳ کشور متحد آمریکا داد تا به توافقی در مورد بهتر کردن برجام برسند.