سرعت طوفان عظیم پاتریشیا با رسیدن به مکزیک کمی کند شد

02 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تند باد دریایی پاتریشیا، یکی از شدید ترین طوفان های ثبت شده در تاریخ است، که سرعت گردش بادهای آن بر فراز اقیانوس آرام، به دویست و شصت و شش کیلومتر در ساعت رسید، اما پس از رسیدن به سواحل مکزیک، اکنون از سرعت بادهای آن کاسته شده است.