طرح یک مرکز اسلامی در ویرجینیا برای بیمارانی که تنها هستند

30 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز اسلامی دارالهجره در شهر فالز چرچ، ایالات ویرجینیای آمریکا برنامه ای را به اجرا گذاشته است که در جریان آن داوطلبان به بیمارستانها برای عیادت بیمارانی می روند که قوم و خویش یا دوست و آشنایی در شهر ندارند.