پاسپورت ایرانی

24 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارزش پاسپورت ایران چقدر برای شما مهم و معنادار است؟ دلیل کاهش قدرت و اعتبار پاسپورت ایرانی چیست و چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟