پاسخ به سوالات شما درباره کرونا | سربازها در پادگان‌ها چه باید بکنند؟ آیا بیش از دیگران در خطر هستند؟

07 اسفند 1398