پارتی و مجازات آن

10 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فارغ التحصیلی چگونه توجیه می شود؟ آیا می توان بر اساس قوانین ایران کسی را ظرف چند ساعت متهم، بازداشت، محاکمه و محکوم کرد و حکم را بلافاصله به اجرا گذاشت؟ قوت و اعتبار چنین قوانینی در چه حد است؟