پارلمان ترکيه خواهان تقويت سازمان اطلاعاتی شد

28 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حزب اصلی مخالفان ترکیه از مجلس این کشور خواست تا تحقیقات بیشتری در مورد پرونده 300 نفر از نیروهای مسلح ترکیه انجام دهد که در حال گذراندن دوران حبس در ارتباط با یک کودتای نظامی در یک دهه پیش هستند. همزمان پارلمان این کشور در پی بخشیدن قدرت بیشتری به سازمان اطلاعاتی این کشور است. گزارش از کوروش صحتی.