پارلمان کریمه اعلام استقلال کرد

20 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قرار بود پارلمان تصمیم هفتهء پیش خود را یکشنبه به رأی مردم بگذارد. همزمان، پارلمان اوکراین به پارلمان کریمه هشدار داد که اگر همه پرسی را لغو نکند، منحل خواهد شد. بنا به رأی پارلمان اوکراین، پارلمان کریمه بايد همه پرسی را لغو کند. گزارش از گیتا آرین.