تازه های پزشکی در مورد بیماری پارکینسون

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران بریتانیا دریافته اند که دستکاری ژنتیکی میتواند از بروز بیماری پارکینسون جلوگیری کند یا از سرعت پیشرفت آن بکاهد. البته این در مورد بخش کوچکی از بیماران صادق است؛ ولی محققین امیدوارند که با پی بردن به علت از بین رفتن برخی از سلولهای عصبی در مغز از شمار این گونه بیماران بکاهند.