درمان پارکینسون با تولید امواج محرک الکتریکی

23 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اداره نظارت بر امور غذا و دارو در آمریکا FDA با جایگزینی یک دستگاه جدید مولد جریان الکتریسته در مغز، برای بهبود لرزش و علائم پارکینسون موافقت کرد. گزارش شیده رضایی