فیلمی از محل گروگانگیری در پاریس

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این فیلم را نیلوفر پورابراهیم خبرنگار صدای آمریکا از مقابل سالن تئاتر گرفته که رسانه های فرانسوی می گویند صد نفر در آن بوده اند و مهاجمان تعدادی را به گروگان گرفته اند.