سیل پاریس؛ نگرانی ها برای موزه لوور

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بارش بارانهای شدید در چند روز اخیر و وقوع سیل در فرانسه، به ویژه در شهر پاریس، تاکنون یک قربانی داشته است. مقام های فرانسه می گویند با پایین آمدن شطح آب ممکن است اجساد بیشتری پیدا شود. مقام موزه لوور و سازمانهای دولتی سرگرم انتقال اشیا و آثار هنری و مدارک مهم دولتی به مکانهای امن هستند.