تحقیقات از مظنون اصلی حملات پاریس آغاز شد؛ سکوت متهم

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مظنونی که گفته می شود نقش اصلی را در حملات تروریستیِ سال گذشته در پاریس داشته روز جمعه برای اولین بار پس از استردادش از بروکسل در فرانسه محاکمه می شود. صلاح عبدالسلام تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه برده شده است.