خبرنگار صدای آمریکا در پاریس:‌ مهاجمان در سالن باتاکلان حمام خون راه انداختند

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیلوفر پورابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس می گوید مهاجمان که دهها نفر را در سالن کنسرت باتاکلان گروگان گرفته بودند،‌ جلیقه های انتحاری شان را منفجر کردند و حمام خون به راه انداختند