برپایی نمایشگاه پرستو فروهر در وین

03 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرستو فروهر، فعال حقوق بشر و نقاش مقیم آلمان به تازگی نمایشگاهی از نقاشی هایش در پیوند با پناهجویان آفریقایی قربانی در آبهای مدیترانه در وین پایتخت اتریش برپاکرده است که تا تیرماه ادامه دارد. فروهر در باره انگیزه اش از خلق این آثار و کارها و برنامه های آینده اش در برنامه خیابان زندگی گفت.