جراحی که فلج شده بود بعد از ۷ سال به اتاق عمل بازگشت

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر مارکو دلفین، جراح ایتالیایی، پس از قریب به ۷ سال، امسال توانست دوباره به اتاق عمل برگردد. او هفت سال پیش در یک تصادف هولناک از کمر به پایین فلج شد و به نظر می رسید که ادامه فعالیت حرفه ای اش غیر ممکن خواهد بود.