بیش از ۲ میلیارد نفر در جهان دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه ندارند

07 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان جهانی بهداشت می گوید بیش از دو میلیارد نفر در سراسر جهان دسترسی به آب آشامیدنی تمیز ندارند.