پاپ خواستار پایان قاچاق اسلحه شد

17 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس روز یکشنبه خواستار پایان قاچاق اسلحه در جهان شد و یک بار دیگر خواستار برقراری صلح در سوریه شد. او در سخنرانی هفتگی اش در روز یکشنبه گفت، «جنگ علیه شیطان به معنای جلوگیری از نفرت پراکنی و دروغگویی و نه گفتن به خشونت و تکثیر سلاح و تجارت غیرقانونی آن است.» پاپ گفت: «همواره این شک وجود دارد که آیا این جنگ ها برای حل مشکلات واقعی است یا برای فروش بیشتر سلاح.» رهبر کاتولیک های جهان گفت، «اتحاد و با تبعیت از حسن نیت و کسانی که به دنبال صلح هستند می توان از فروش این اسلحه ها جلوگیری کرد.»