پاپ خواستار کنار نهادن گزينه نظامی عليه سوريه شد

14 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با افزايش احتمال حمله نظامی آمريکا به سوريه پاپ رهبر کاتوليک های جهان از کشورهای گروه بيست خواست تا گزينه نظامی عليه سوريه را کنار بگذارند و به گفتگو روی آورند. گزارش از سياوش سعادتيان.