پانزده روز زندان برای رهبر مخالفان در روسیه

07 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران نفر در اعتراض به فساد در میان نخبگان و مقام های روسیه در شهرهای مختلف آن کشور تظاهرات کردند. بیش از صد معترض از جمله الکسی ناوالنی ، رهبر مخالفان در روسیه که خواهان برگزاری این تظاهرات سراسری شده بود ، در میدان پوشکین در مسکو بازداشت شدند.