نشست بنیاد دفاع از دموکراسی درباره فعالیت های قاچاق مواد مخدر توسط حزب الله لبنان

22 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنیاد دفاع از دموکراسی ها روز پنجشنبه میزبان نشست کارشناسی تحت عنوان مقابله با شرکتهای فراملیتی مجرمانه حزب الله بود.