افشاگری اسناد پاناما، دردسر جدید کشورهای فقیر برای دریافت بودجه عمران و توسعه بین المللی

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جنجال بر سر"اسناد پاناما" علاوه بر بحث و جدل های حقوقی بر سر لزوم شفافیت اقتصادی و زیر سؤال بردن اعتبار بعضی چهره های سرشناس، مانعی در راه تخصیص بودجه عمران و توسعه بین المللی کشورهای فقیر هم ایجاد کرده است.