آمریکا فساد افشا شده در "اسناد پاناما" را جدی می گیرد: از پوتین و اسد تا احمدی نژاد

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسناد پاناما نشان می دهد که شماری از رهبران جهان با استفاده از شرکت های چند ملیتی برون مرزی اقدام به مخفی کاری های مالی و پولشوئی می کرده اند. افشای نام رئیس جمهوری پیشین ایران، رئیس جمهوری فعلی روسیه و برخی از رهبران جهان در این اسناد حالا جنجال برانگیز شده است.