اسناد پاناما: اطلاعات حساب‌‌های مخفی مقام های کشورها در دسترس است

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اسناد موسوم به پاناما که افشای آن در ماه گذشته جنجال آفرین شد بار دیگر توجه جهانی را بخود جلب کرده است. این بار به خاطر قرار دادن اطلاعات در دسترس عموم.