آغاز پاکسازی شهر تاریخی پالمیرا؛ ۱۵۰ مین خنثی شد

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوریه بازسازی محوطه باستانی پالمیرا را که اخیرا به تصرف ارتش آن کشور در آمد اغاز می کند. پالمیرا که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد در ماه مه سال ۲۰۱۵ توسط گروه موسوم به دولت اسلامی اشغال شد. این گروه بسیاری از این آثار باستانی را نابود یا تاراج کرده اند.