پالمیرا؛ وقتی تنفر انسان‌ها می تواند تمدن باستانی را نابود کند

09 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تخریب شهر باستانی پالمیرا در سوریه توسط داعش، که زمانی محل تلاقی ادیان و فرهنگ ها بود، فلاسفه و محققان را واداشته است، سراغ تحقیقات و بررسی هائی بروند، که بتواند روشن کند کینه و نفرت تا چه حد می تواند دست آوردهای بشر را به تخریب و نابودی به کشاند.