هیأت فلسطینی اسناد پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری را تسلیم کرد

13 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا می گوید، در خواست فلسطینی ها برای پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری، به خواست فلسطینی ها برای تشکیل کشور مستقل کمک نمی کند. فلسطینی ها می خواهند، اسرائیل به اتهام جنایات جنگی در این دادگاه محاکمه شود.