آموزش زنان فلسطینی در اورشلیم برای کسب درآمد از طریق کشت گیاهان

19 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعدادی از زنان فلسطینی در بخشِ شهر قدیم اورشلیم با کسب مهارت های کشاورزیی طی سه سال، وارد بازار کار شده اند. آنها توانسته اند اطلاعات زیادی درباره چگونگی کاشت و نگهداری گیاهان بدست بیاورند. جزئیات بیشتر در گزارش رزیتا ایراندوست.