حمله موتور سواران مسلح به اتوبوس حامل شیعیان در کراچی

23 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

موتور سواران مسلح در پاکستان روز چهارشنبه با حمله به اتوبوس حامل شیعیان در کراچی بیش از ۴۰ نفر را کشتند.گروه جندالله، شاخه انشعابی طالبان پاکستان مسولیت این حمله را بعهده گرفت.