جاشوا بویل: افراد شبکه حقانی به همسرم تجاوز کردند و دخترم را کشتند

22 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کانادائی و همسر آمریکائی او همراه با فرزندانشان پس از پنج سال اسارت در بند شبکۀ حقانی طالبان دیشب به کانادا بازگشتند. آنها هنگام ديدار از افغانستان توسط طالبان به اسارت گرفته شده بودند، و پس از مدتی به پاکستان منتقل و تا زمان آزادی در اسارت شبکۀ حقانی بودند.