تظاهرات خیابانی اخیر در اسلام آباد به وجهه پاکستان لطمه زده است

15 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحلیلگران می گویند آشوب سیاسی اخیر در پاکستان نه تنها به وجهه آن کشور به عنوان یک دموکراسی با ثبات صدمه می زند بلکه موجب عقب افتادن اولویت های سیاست خارجی این کشورمی شود.