ازدواج در سن پائین در پاکستان، سنتی که هنوز ادامه دارد

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در میان قبایل سنتی پاکستان هنوز ازدواج دختران و پسران کم سن و سال امری متداول است که علاوه بر فقر، دلایل مذهبی دارد. زیرا خانواده های سنتی بر این باورند که ازدواج در سن پایین از فساد جامعه جلوگیری می کند.