مزار قاتل زیارتگاه متعصبان در پاکستان

28 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پاکستان مزار قاتلی که به حکم دادگاه اعدام شده بود به محلی برای زیارت بعضی از مسلمانان متعصب در آن کشور مبدل شده است.